Handelskammaren donerade 100 000 euro till Vasa yrkeshögskola medelinsamling: ”VAMK gör ett gott arbete för regionen”

Vasa yrkeshögskola VAMK har fått en 100 000 euros donation ur Österbottens handelskammares Vasa fonder. Donationen överläts av verkställande direktör Juha Häkkinen måndagen 7 maj.

– En högklassig yrkeshögskola är en avgörande förutsättning för ett framgångsrikt område. Vårt internationella och växande energikluster behöver betydligt fler yrkeskunniga personer än vad vi kan utbilda i Vasa för tillfället. I synnerhet ingenjörer är av avgörande betydelse för vår region, konstaterar Juha Häkkinen.
Statens finansiering till yrkeshögskolorna har sjunkit sedan 2013. Enligt Häkkinen har varken vårt område eller övriga landet råd med ett dylikt förfarande som sänker konkurrenskraften.

– VAMK gör ett gott arbete till förmån för hela regionen och det är viktigt att yrkeshögskolan arbetar i nära samarbete med företagen vid utvecklandet av sin verksamhet. Företagsverksamheten flyttar bort om inte yrkeskunniga personer med lokal- och företagskännedom kan fås från vårt eget område, säger Häkkinen. Häkkinen hoppas på företagens och övriga aktörers stöd åt yrkeshögskolorna.

– Vi har klarat oss bra hittills men i fortsättningen är vi beroende av att våra högskolor utvecklas även i framtiden. Nu är det högaktuellt med stödåtgärder då staten erbjuder motfinansiering för gjorda donationer, påminner Häkkinen.

VAMKs medelinsamling startade i början av år 2018 och pågår till slutet av året. Med hjälp av donationer stöder man VAMKs verksamhet och målsättningar. Både privata personer, företag och samfund kan göra donationer åt VAMK. Staten har dessutom lovat en motfinansiering för verksamheten vilken ställs i relation till det insamlade privata kapitalet. Det har år 2017–2018 reserverats 24 miljoner euro för yrkeshögskolornas medelinsamling. Mera information om VAMKs medelinsamlingskampanj: vamk.fi/kiitos

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN