Yrkeshögskolan Novia fick donation från handelskammaren

Yrkeshögskolan Novia har mottagit en donation till teknikturbildning på 50 000 euro av Österbottens handelskammare. Donationen överläts av VD Juha Häkkinen.

”Vi uppskattar donationen och tar den som erkänsla för ett viktigt arbete med att förse regionens näringsliv med kunniga arbetstagare. Våra utexaminerade är efterfrågade och vår förankring i regionen är mycket viktig”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”Kompetensen och dess utveckling är viktiga för oss. Handelskammaren arbetar för företagens möjligheter att framgångsrikt bedriva sin verksamhet. Det är viktigt för näringslivet att det på olika håll i området även i framtiden finns yrkeshögskoleutbildning som uppmuntrar regionutveckling och som förser arbetslivet med kompetent arbetskraft”, konstaterar VD Juha Häkkinen.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN