Handelskammarens juridiska översikt – de senaste bestämmelserna som berör företagen

Lagstiftningen och de ändringar som görs i den påverkar företagen ofta mer än vad de själva inser. Nya bestämmelser införs hela tiden och befintliga lagar granskas regelbundet. En allt större andel av regleringarna kommer från Europeiska unionen vilket i sig utgör en utmaning vid övervakningen av juridiken. Viktiga lösningar för företag tillhandahålls i sin tur av ett antal olika instanser, såsom domstolar och olika nämnder.

Den juridiska översikten som utkommer tre gånger om året belyser de viktigaste nya förordningarna och lagstiftningsändringarna liksom andra aktuella juridiska frågor. I översikten utvärderas också hur reglering påverkar företag. Följande juridiska översikt kommer att publiceras i början av hösten 2020.

Den här juridiska översikten har sammanställts av Erkko Meri, Emmiliina Kujanpää och Raisa Harju från Centralhandelskammaren.

Bekanta dig med den juridiska översikten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN