Paula Erkkiläs kolumn i ÖT: Flytande tvål

Paula Erkkilä

Publicerad på Österbottens Tidning torsdagen 2.4.2020.

Förändring är alltid en möjlighet. Allt det man kan digitalisera ska digitaliseras. Med dessa ord har många framtidsforskare försökt ruska om oss en längre tid. Trots detta så har digitaliseringen betraktats mer som en avlägsen möjlighet. Man har hittat på undanflykter för att kunna trycka på pausknappen: det finns inga pengar, ingen tid, det är så mycket annat som är på gång. Men coronaviruset drog undan mattan för oss – nu är vi tvungna.

Världen efter coronaviruset kommer att vara annorlunda jämfört med det som vi hade för till exempel en månad sedan. Ingen vet vad det nya normala kommer att vara, inte ens framtidsforskarna. Men det man vet är att de som nu kan satsa på utveckling får ett försprång och kommer på fötterna först. Nu är det bra att stanna upp för att överväga vilka saker som kan vara annorlunda i framtiden. Det torde vara självklart att om det finns ens en liten möjlighet till att automatisera arbetet så kommer det verkligen att ske. Därför bör man genast börja lära sig något nytt. Själva arbetet försvinner inte någonstans; nya och bättre jobb uppstår hela tiden.

Självförsörjningen och det lokala lyfts nu fram på ett helt nytt sätt, vare sig det gäller mat- eller energiproduktionen. På samma sätt kan smådriftsfördelar på allvar utmana massproduktionen. 3D-utskrifter och bättre robotar möjliggör produktionen av mer skräddarsydda men ändå kostnadseffektiva små partier. När tillverkningen inte kräver stora fabrikslinjer så flyttas produktionen allt närmare konsumenterna. Det här minskar behovet av att transportera produkter. Inom transport, lagring och distribution så har robotiseringen snart mycket att erbjuda.

Mitt i pandemin har vi lagt märke till hur känsliga alla personalintensiva funktioner är. Tjänster som minimerar fysiska möten måste absolut utvecklas gällande allt från handel till hälsovård. Vi blir tvungna att vänja oss vid distanstjänster, distansunderhållning, distansutbildning och distansarbete. Arbetsplatserna har tagit ett betydande digitalt språng genom att förvånansvärt enkelt hitta sätt att utföra arbeten oberoende av tid och rum.  I efterhand kan vi konstatera att vi har varit villiga att betala för onödig tomgång utan att ifrågasätta omständigheterna. Ineffektiva möten, bortkastade wienerbröd, onödiga resor, risker, utsläpp, dagtraktamenten och övernattningar.

Många av oss som jobbar på distans har kanske märkt att det är möjligt att få gjort mera nu. Arbetet kan utföras utan avbrott, du är inne i ett flow, och de sedvanliga pauserna uteblir lätt. Arbetsdagen borde schemaläggas så att du till och med kan gå ut en stund för att röra på dig. Om vi inte tar pauser ökar antalet fel, idéerna sinar och vi blir mindre effektiva. Vi behöver kreativa pauser för hjärnans skull.

Vår dotter som bor i Åbo frågade på Instagram: ”Va e luova tauko på svenska?”. Hon bollade själv med fraserna kreativ bensträckare, aktiv paus och skapande rast. Jag föreslog spontant ”Flytande tvål!” som visserligen är helt fel, men som ändå lät bra i mina finskspråkiga öron. Vi ska alla komma ihåg att använda tillräckligt med flytande tvål med jämna mellanrum!

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN