Heikki Pihlaja tror att tillväxten inom batteriindustrin för med sig välfärd åt Umicore och Karlebyregionen

Heikki Pihlaja

Heikki Pihlaja är ny vd för Umicore Finland Oy sedan september och har tidigare jobbat som bolagets Commercial and Services Director. Företaget som är beläget i Karleby, förädlar kobolt och har batterimaterialverksamhet är en del av belgiska Umicore-koncernen sedan december 2019.

Pihlajas karriär inom koboltindustrin inleddes redan år 1995 och till hans ansvarsområden har hört bland annat produktion, råvaruanskaffning, inköp, produktleverans, teknisk kundservice, kvalitet, EHS och FoU. Han har också verkat inom nickelindustrin i USA och i styrelsen för Cobalt Institute.

Kunden har en central plats enligt Pihlajas tankesätt. Han har jobbat mycket med kunder inom försäljningen, och förtroendet för Pihlaja bland alla på Umicore fick sin början på basen av kundrelationen.

Den nya vd:n har för avsikt att öka bolagets affärsverksamhet med stöd av organisationens starka sidor och den ökade elbilsmarknaden. Även inom koncernen litar man på dotterbolagets kompetens och stöder starkt dess utveckling.

– Vi är verksamma inom elektromobilitet, vars drivkraft är att bekämpa klimatförändringen och minska koldioxidutsläppen. I och med tillväxten behöver vi ständigt nytt folk. Vi vill vara en bra arbetsgivare och en lockande arbetsplats. Samtidigt stöder vi tillväxten och välfärden i Karlebyregionen, säger Pihlaja.

Pihlaja har både sina rötter och en stor del av sitt liv i Södra och Norra Österbotten och känner sig som en österbottning, vilket märks i hans finländska attityd som är både ärlig och öppen. Den här attityden för han också med sig till organisationen, kundrelationerna och affärsverksamheten.

– Jag är opartisk och jag lyssnar på människor och ger dem ansvar, beskriver Pihlaja sitt sätt att jobba.

HEIKKI PIHLAJA
  • Verkställande direktör för Umicore Finland Oy sedan 27.9.2020
  • Examen: DI, MBA
  • Född i Brahestad, hemort Karleby. Till familjen hör sambo och sammanlagt fem barn, varav en del redan är vuxna, samt en chihuahua-hund som trots sin ringa storlek är en mycket framträdande familjemedlem.
  • Intressen friluftsliv såsom upptäcktsfärder i skärgården utanför Karleby, och olika sportaktiviteter bl.a. gymträning, löpning och terrängcykling.

TEXT: RIIKKA AUTIO
FOTO: ANNE YRJÄNÄ
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN