Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning IX

Handelskamrarnas enkät gjordes 8.10.2020. Den besvarades av 2929 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 198 företag på enkäten (svarsprocent 20). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6 och 2.9.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN