Sex nya mäklare inom fastighetsbranschen till handelskammarområdet

Landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har fått nya mäklare inom fastighetsbranshcen då tre nya auktoriserade fastighetsmäklare (AFM) och tre auktoriserade hyreslägenhetsmäklare (AHM) från området godkändes i Centralhandelskammarens förmedlarprov. Personerna som klarade provet är hemma från Vasa, Laihela och Vetil.

I hela landet deltog sammanlagt 246 personer i AFM-förmedlarprovet och 42 personer i AHM-förmedlarprovet. 113 personer godkändes i AFM-provet och 33 i AHM-provet.

Förmedlarproverna mäter kompetensen på en bred nivå. I provet testas kunskapen om lagstiftning och god förmedlingspraxis som är nödvändig för mäklarverksamheten.

– Bostadsköp är oftast det viktigaste köpet i en privatpersons liv och då är stödet av en kunnig yrkesmänniska viktig. En fastighetsmäklare måste kunna lösa ett brett spektrum av juridiska frågor relaterade till exempelvis bostads- och fastighetsköp, ingående av avtal, planläggning, byggande, hyresverksamhet och fastighetsvärdering, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Det är enbart en person som godkänts i AFM-provet som får använda titeln fastighetsmäklare eller förkortningen AFM. Titeln hyreslägenhetsmäklare eller hyreslokalmäklare får endast användas av person som godkänts i AHM-provet.

Tilläggsinformation om proven hittas här.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN