Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning XIII

Handelskamrarnas enkät gjordes 27.4.2021. Den besvarades av 2338 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 163 företag på enkäten (svarsprocent 16). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6, 2.9, 8.10 och 1.12.2020 samt 5.2 och 18.3.2021.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN