Kompetensutskottets Leena Kinaret tror på samarbete

Leena Kinaret är en alldeles ny kammarprofil eftersom hon deltagit i enbart ett utskottsmöte. I utskottet representerar hon OSTP Finland i Jakobstad som tillverkar rostfria svetsade processrör och rördelar.

Kinaret började som personalchef på OSTP Finland i augusti ifjol. Till hennes uppgifter hör allt som berör personalledning: från personalplanering och -administration till personalutveckling, motivation och att stöda förmännen i deras arbete.

– Jag förväntar mig att vi i utskottet kan arbeta för regionens framgång, ett arbete som ett enskilt företag inte har möjlighet till, säger Kinaret. – Genom samarbete kan vi få många konkreta saker till stånd, förutsatt att den gemensamma viljan finns. Vår uppgift i utskottet är att bolla idéer och tänka utanför boxen. Handelskammaren och utbildningsorganisationerna har i sin tur personal som kan ansvara för det praktiska genomförandet.

Utskottet representerar hela Österbottens handelskammares område och utskottsmedlemmarna kan inte konkurrera sinsemellan. Kammarområdet konkurrerar om kunnig arbetskraft med huvudstadsregionen och övriga stora tillväxtcentrum. En öppen interaktion i utskottet mellan läroinrättningarna och näringslivet gynnar alla, anser Kinaret.

Vi borde se på förändringen inom arbetslivet
ur de kommande generationernas synvinkel.

– Enligt mig borde utskottet rikta sitt arbete och budskap till ungdomarna i vars händer vår framtid ligger, sammanfattar Kinaret sina tankar.

Leena Kinaret
  • Arbetar i Jakobstad, bor i Karleby
  • Mamma till pojkar i åldrarna 5, 10 och 15 år
  • Utexaminerad tradenom inom personalförvaltning från Haaga Instituutti, endast slutarbetet återstår innan hon har en högre yrkeshögskoleexamen från Centria yrkeshögskola, har också avlagt HHJ-examen
  • Styrelsemedlem i Mellersta Österbottens Andelsbank, Osuvakoulutus och Jakobstads Arbetshälsovård
  • Intressen enligt motivation och möjligheter, på listan finns bl.a. friluftsliv, motion, kultur och resor
Kompetensutskottet

Kompetensutskottet är ett gemensamt forum för utbildningsorganisationer och för dem som ansvarar för kompetensutvecklingen i företagen. Säkerställandet av kunnig arbetskraft på kammarområdet står högst uppe på utskottets agenda.

TEXT: MIA BRÄNNBACKA
FOTO: TEEMU HUJANEN

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN