Erfaren ledare tar över rodret på banken

Andelsbankens trotjänare Jyrki Rantala flyttade över till Mellersta Österbottens Andelsbank i början av december och blev som planerat verkställande direktör från och med början av februari. Rantala har över tjugo års erfarenhet av att jobba inom Andelsbanken.

Beslutet att flytta till Karleby var lätt. I Karleby fick Rantala ansvar för en större regional Andelsbank, vilket tilltalade visionären i honom. – Även en återkomst till tvåspråkiga Österbotten lockade, berättar Rantala nöjd.

Mitt motto är att ”Gott föder gott”.

– Min egen roll är att ta hand om arbetstagarna. Genom den bästa arbetstagarupplevelsen skapas den bästa kundupplevelsen. Som person är jag människonära och positiv, och detta märks också i hur jag leder människor, berättar Rantala.

Rantala anser att Andelsbanken har en stark samhällelig roll. – Min målsättning är att Mellersta Österbottens Andelsbank har en klar social roll i regionen. Vi samtalar, påverkar och samarbetar.

Enligt Rantala är gemenskap grunden för Mellersta Österbottens Andelsbanks deltagande i handelskammarens verksamhet. – För egen del hoppas jag kunna bygga upp ett nätverk åt mig via handelskammaren och få sparring för mina idéer inför de här nya och otroliga möjligheterna, säger Rantala.

Jyrki Rantala
  • Verkställande direktör på Mellersta Österbottens Andelsbank från och med 1.2.2019
  • till utbildningen vicehäradshövding, kandidat i humanistiska vetenskaper, eMBA
  • bor i Karleby, hemma från Rovaniemi
  • jobbat som verkställande direktör på Sastamala Andelsbank i mer än tio år, innan det som bankdirektör, jurist och personalchef på Vasa Andelsbank

TEXT: MIA BRÄNNBACKA
FOTO: KASÖÖRI

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN