Från internationella arenor till Karleby

Antti Kontiainen

Antti Kontiainen blev verkställande direktör för Bolidens zinkfabrik i Karleby vid årsskiftet. Hans resa från hemorten Sulkava till Storby i Karleby har varit händelserik.

Kontiainen flyttade till Karleby från Tammerfors där han ledde metallindustriföretaget Ata Gears. Före det har han haft ledaruppgifter på Rautaruukki, varit verkställande direktör på AK-Tehdas och haft ledaruppgifter på Valmet i Rautpohja och USA. Kontiainen har studerat produktionsteknik och är utexaminerad diplomingenjör från Villmanstrands tekniska universitet.

– Jag har stor vana av krävande ledaruppgifter inom produktionen i stora koncerner och lång erfarenhet av internationellt företagsledarskap. Jag tror att allt detta var avgörande i den långa och komplicerade valprocessen som ledde till att jag blev vald, funderar Antti Kontiainen.

– Min målsättning är att Bolidens fabrik i Karleby även i fortsättningen ska vara ett lönsamt och ansvarstagande företag vars ekonomiska framgång kan garantera investeringar och en fortsatt utveckling. Vi ansvarar för säkerheten, miljön och vår egen personal så att vårt företag även i fortsättningen är en eftertraktad arbetsplats, säger Kontiainen.

I år har det gått 50 år sedan zinkproduktionen i Karleby inleddes.

Det är fint att få leda ett företag som har sina rötter
långt nere i det kringliggande samhället.

– Jubileumsåret märks hos oss på många sätt och vi firar de gångna årtiondena samtidigt som vi fokuserar starkt på framtiden, berättar Kontiainen.

Antti Kontiainen
  • Verkställande direktör för Boliden Kokkola fr.o.m 1.1.2019
  • Till utbildningen diplomingenjör inom produktionsteknik
  • Bor i Karleby, hemma från Sulkava
  • Jobbat som verkställande direktör och i andra ledande positioner i flertal företag i Finland och USA

TEXT: MIA BRÄNNBACKA
FOTO: ULLA NIKULA/KESKIPOHJANMAA

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN