Lär dig förstå momsbeskattningen och undvik otrevliga överraskningar i skatterevisionen

Mervärdesskatten är en skatt på eget initiativ där den skattskyldige själv ansvarar för skattens beräkning, deklaration och redovisning. Skattemyndigheterna följer upp momsdeklarationer och redovisningar men för det mesta kan slutsatser om riktigheten i företagets förfaringssätt enbart dras i samband med en skatterevision.

Läs artikeln som Sari Hakapää från KPMG har skrivit(på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN