Människonära ledarskap och gedigen ekonomikunskap är den nya ledarens trumfkort

Tommy Wikman

Efter många år inom Rani Plast-koncernen tog Tommy Wikman över ledarskapet på Sundström Ab i Pedersöre i början av mars.

Det växande familjeföretaget som hunnit fylla 50 år är enligt Wikman ett intressant och välskött bolag.

– Under de senaste åren har bolaget vuxit samtidigt som man har satsat på dess utveckling bland annat genom att investera i modern teknologi, berättar Wikman.

Hans uppgift är att satsa på bolagets tillväxt även i fortsättningen och att utveckla det i den riktning som ägarna önskar.

– Jag är en ledare som kommer bra överens med människor och jag har gedigen ekonomikunskap. Jag vill utveckla både sakförhållanden och mig själv. Jag tror att min personliga profil och min erfarenhet spelade en stor roll då jag valdes till den här uppgiften, säger han.

Sundström är ett mångsidigt bolag inom jordbyggnadsbranschen som vid sidan av traditionella jordbyggnadsarbeten också erbjuder asfaltering och spårläggning. Det som tilltalar Wikman är mångfalden av bolagets tjänster och kundkrets.

Under intervjun reflekterar Wikman över vilken linje den kommande regeringen månne har gällande satsningarna på infrastrukturen. Han hoppas att pengarna räcker till vägarnas och järnvägarnas reparationer eftersom reparationsskulden har ökat.

Wikman berömmer Österbottens handelskammare för att bevaka regionens intressen speciellt gällande trafikförbindelserna och tillgängligheten. Det är ett arbete som hör till alla företag och samfund i regionen.

Wikman har studerat på Hanken i Vasa men är hemma från Karleby där han också fortfarande bor tillsammans med fru och tre barn. Till familjen hör också två älghundar eftersom han är en ivrig jägare.

Tommy Wikman
  • Verkställande direktör för Sundström Ab från och med 4.3.2019.
  • Ekonomiemagister till utbildningen.
  • Bor i Karleby därifrån han pendlar till Lepplax i Pedersöre.
  • Har tidigare arbetat på Rani Plast som ekonomi- och HR-direktör samt som verkställande direktör för Teri-Hus.

TEXT: JOHANNA HAVERI
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS
FOTO: SAMI PULKKINEN

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN