Österbotten kan vara Finlands exportlokomotiv även i framtiden

På Alholmen i Jakobstad finns ett mångsidigt centrum för bioskogsindustri och också ett av UPM:s tre finländska cellulosafabriker. Fabriksdirektör Simon Fagerudd har sedan sommaren 2018 ansvarat för fabriken som tillverkar björk- och barrcellulosa av massaved från närområdena. Till hans ansvarsområde hör också den mindre resultatenheten RaumaCell i Raumo.

UPM är ett mycket dynamiskt företag som tillverkar produkter ur skogen, och framtiden för bolaget ser bra ut.

– Vi tillverkar produkter baserade på förnybara råvaror som det finns en stor efterfrågan på. Jag anser att UPM:s nuvarande och kommande biobaserade produkter passar mycket bra in i dagens värld.

Förutom cellulosa är ett stort antal biokemikalier och biobränslen på väg att ersätta fossila produkter, berättar Fagerudd.

Fagerudd är första vice ordförande för Jakobstads handelskammaravdelning och medlem i Österbottens handelskammares styrelse. I egenskap av förtroendevald vill han påverka genom att aktivt delta i diskussionen och föra fram industrins synpunkter.

– Österbottens handelskammare är mycket aktiv. Det är viktigt att stärka vår verksamhet ytterligare så att även andra ser och förstår att det lönar sig att satsa i Österbotten.

– Österbotten har alla förutsättningar att även i framtiden vara Finlands exportlokomotiv, eftersom de globala megatrenderna stöder framgången för de viktigaste branscherna i regionen på ett utmärkt sätt. Förnybara råvaror, elektrifieringsprodukter och högklassigt kunnande ger oss i Österbottens fina möjligheter framöver, säger Fagerudd.

Öppenhet är Fagerudds styrka. Han delar gärna med sig av idéer, utmaningar och erfarenheter, och kontakten är långt ifrån enkelriktad.

– Ibland kan jag hjälpa andra och ibland kan andra hjälpa mig. Det lönar sig att vara öppen, annars vet ingen vad du behöver eller kan.

SIMON FAGERUDD
  • Civilingenjör i kemi- och processteknik från Umeå universitet och MBA från Vasa universitet.
  • Har tidigare arbetat som produktionsdirektör och produktutvecklingsdirektör på Rani Plast och som teknisk kundservicechef på UPM Pulp. Arbetar sedan 25.6.2018 som fabrikschef för UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad och ansvarar också för RaumaCell-enheten.
  • Född 1977 i Larsmo, bor för närvarande med sin fru, sina tre barn och en hund i Jakobstad.
  • På fritiden engagerar han sig i barnens sportintressen, njuter av att vara ute i skärgården och ägnar sig åt utomhusmotion, crossfit och ishockey.

 

TEXT: RIIKKA AUTIO
FOTO: SAMI PULKKINEN
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS