Vi måste värna om Exportfinlands konkurrenskraft – Österbottens handelskammares förslag till regeringens tilläggsbudget och till budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020, tillhörande budgetlag och planen för de offentliga finanserna för åren 2020-2023 överlämnas till riksdagen i början av oktober. Den tredje propositionen om en tilläggsbudget för år 2019 överlämnas till riksdagen sista dagen i oktober och efter det behandlas den i riksdagens remissdebatt i plenum i början av november.

Finlands ekonomi baserar sig på export och hög kompetens. I relation till befolkningsantalet är industrins omsättning och exportomsättning för Österbottens handelskammarområde på en mycket högre nivå än landets medeltal, vilket betyder att handelskammarområdet producerar välfärd även utanför det egna området. Därför anser Österbottens handelskammare att det är av största vikt att finansiering riktas till och säkerställs för följande trafikprojekt och högskoleutbildning:

Tredje tilläggsbudgeten 2019

 • Riksväg 8
  • förbättring av vägsträckan Vassor-Kärklax, 11 miljoner €
  • finansiering för planeringen av fem omkörningsfiler på vägsträckan Vaasa-Karleby, 800 000 €

Budgeten 2020

 • Riksväg 8
  • Finansiering för genomförande av omkörningsfiler på vägsträckan Vasa-Karleby
 • Järnvägsförbindelserna
  • Elektrifieringen av järnvägssträckan Idensalmi-Ylivieska bör startas
  • Finansiering för planeringen av dubbelspåret från Karleby bangård till hamnen
 • Flygtrafiken
  • Staten bör säkerställa flygförbindelserna till och från Karleby-Jakobstad
 • Kompetensen
  • Grundfinansiering för universiteten bör årligen höjas med 40 miljoner och för yrkeshögskolorna med 20 miljoner euro i enlighet med det som utlovats i regeringsprogrammet. Dessutom bör man hålla fast vid indexförhöjningarna fullt ut.
  • Finansiering för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus 1 miljoner € / år

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN