Ulf Nylund handelskammarens nya ordförande

På Österbottens handelskammares höstmöte valdes verkställande direktör Ulf Nylund från Vasa Andelsbank till ny ordförande för åren 2019-2021. I sitt tacktal presenterade den nyvalda ordföranden sina tankar om vad handelskammaren ska fokusera på de närmaste åren.

– Jag arbetar för hela handelskammarområdet, säger Ulf Nylund. – Varje region på vårt område har sina egna framgångsrika specialbranscher. Därför bidrar varje region till framgången på vårt område och de kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Vår uppgift som handelskammare är att stöda områdets företag så att de kan utveckla sin verksamhet och bli framgångsrika.

Nylund anser att områdets tillgänglighet och tillgången till kompetent arbetskraft är bland de viktigaste projekten de närmaste åren. Enligt honom måste alla trafikförbindelser utvecklas på hela området. Han lyfter särskilt upp utvecklandet av flygtrafiken och riksväg 8. – Efter att handelskammaren låtit göra en utredning över riksåttan finns det nya fakta som grund för utvecklandet av vägen. På basen av utredningen är det svårt att tänka sig att vägen skulle lämnas utanför stomvägnätet. Utvecklandet av riksåttan kräver i vilket fall som helst finansiering under de närmaste åren för att nivån på vägen ska kunna höjas, kommenterar Nylund.

Nylund är oroad över tillgången till rätt sorts arbetskraft, vilket verkar vara ett växande problem. – Under de närmaste 2-3 åren behövs nya tag för att hitta lösningar på problemet, konstaterar Nylund.

Höstmötets övriga beslut

Till Österbottens handelskammares första vice ordförande valdes verkställande direktör Janne Ylinen från Kokkolan HalpaHalli och till andra vice ordförande verkställande direktör Peter Boström från Datic. Till ny styrelsemedlem valdes verkställande direktör Vesa Riihimäki från Wärtsilä Finland. Höstmötet valde totalt drygt 200 personer till styrelser och till olika utskott.

Handelskammarens höstmöte godkände verksamhetsplanen för år 2019. Ur verksamhetens synvinkel väntas nästa år bli livlig för handelskammaren, eftersom valåret förutsätter aktivt arbete i sådana frågor som är kritiska ur företagens synvinkel.

Tyngdpunkterna för handelskammarens verksamhetsplan för nästa år är i linje med nya ordförandens åsikter. Tyngdpunkterna ligger på tryggandet av en smidig trafik och säkerställandet av tillgången till kompentent arbetskraft. Bland de viktigaste trafikfrågorna för nästa år är riksväg 8, regionens flygtrafik, båtförbindelsen över Kvarken och elektrifieringen av Ylivieska-Iisalmi-banan. För att säkerställa tillgången till yrkeskunnig arbetskraft arbetar handelskammaren i synnerhet för samarbetet mellan företag och läroanstalter, för att ungdomarna ska knytas till regionen och för arbetsrelaterad inflyttning samt sysselsättning för de utlänningar som redan finns här.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN