Inlösenklausulens inverkan på gåvoskatten

HFD har utfärdat ett betydande årsboksavgörande, som ändrar förfarandet för gåvo- och arvsbeskattning i situationer där det i aktiebolagets bolagsordning har angetts ett inlösenpris för aktien. Avgörandet är särskilt viktigt för företag i situationer där så kallad skattelättnad i samband med generationsväxling inte kan tillämpas på donation av aktier.

Matti Kilpeläinen från PwC har skrivit en artikel om ämnet.

Läs artikeln

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN