Handelskammaren donerade 20 000 euro till Centria-yrkeshögskolans medelinsamling

Centria-yrkeshögskola har fått en 20 000 euros donation ur Österbottens handelskammares Mellersta-Österbottens fonder. Donationen överläts av direktör Paula Erkkilä fredagen 12 oktober.

– En högklassig yrkeshögskola är en avgörande förutsättning för ett framgångsrikt område. Vårt internationella och växande näringsliv behöver betydligt fler yrkeskunniga personer än vad vi kan utbilda i region för tillfället. Det här märks också för närvarande på att det är brist på kompetent arbetskraft i många företag, konstaterar Paula Erkkilä.

Statens finansiering till yrkeshögskolorna har sjunkit sedan 2013. Enligt Erkkilä har varken vårt område eller övriga landet råd med ett dylikt förfarande som sänker konkurrenskraften.

– Centria gör ett gott arbete till förmån för hela regionen och det är viktigt att yrkeshögskolan arbetar i nära samarbete med företagen vid utvecklandet av sin verksamhet. Företagsverksamheten flyttar bort om inte yrkeskunniga personer med lokal- och företagskännedom kan fås från vårt eget område, säger Erkkilä.

Erkkilä hoppas på företagens och övriga aktörers stöd åt yrkeshögskolorna.

– Vi har klarat oss bra hittills men vi är beroende av att våra högskolor utvecklas även i framtiden. Nu är det högaktuellt med stödåtgärder då staten erbjuder motfinansiering för gjorda donationer, påminner Erkkilä.

Centrias medelinsamling startade i början av år 2018 och pågår till slutet av året. Med hjälp av donationer stöder man Centrias verksamhet och målsättningar. Både privata personer, företag och samfund kan göra donationer åt Centria. Staten har dessutom lovat en motfinansiering för verksamheten vilken ställs i relation till det insamlade privata kapitalet. Det har år 2017–2018 reserverats 24 miljoner euro för yrkeshögskolornas medelinsamling.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN