Utskottsarbetet ger Johanna Kakkuri möjligheten att påverka

Johanna Kakkuri

Johanna Kakkuri har varit medlem i kompetensutskottet i så pass många år att hon inte på rak arm ens kommer ihåg hur många. Hon är nu ordförande för utskottet för fjärde året.

Kakkuri som helt nyligen har börjat som personalchef på Wärtsilä Finland Marine jobbade också inom HR på sin förra arbetsplats, så det blev en fortsättning i utskottet.

– Kompetensutskottet utgör ett regionalt nätverk där alla är intresserade av kompetens och dess utveckling. Tack vare utskottet får vi en möjlighet att påverka branschens utveckling och regionens dragningskraft, säger Kakkuri.

Regionens dragningskraft och kvarhållningskraft är enligt Kakkuri viktiga teman i utskottet. Andra viktiga teman är ungdomarna, utbildningen och rekryteringen. Med tanke på rekryteringen så är det enormt viktigt att unga studerande stannar kvar i handelskammarområdet och att vi också får hit nya kunniga personer.

– Vasaregionens och hela handelskammarområdets dragningskraft måste ökas. Vi måste våga vara stolta över vår region och vi måste fatta tuffa beslut. Sen kan vi smälla med hängslena högt och ljudligt för att budskapet ska spridas, konstaterar hon.

Enligt Kakkuri är både näringslivet och utbildningssektorn mångsidigt representerade i kompetensutskottet. Samarbetet inom utskottet och även med till exempel de regionala utvecklingsbolagen fungerar bra och har också lett till resultat.

Johanna Kakkuri
  • Arbetar och bor i Vasa
  • Blev nyligen klar med en högre yrkeshögskoleexamen ”Master of Business Administration”, hon är från tidigare tradenom.
  • Känner entusiasm i sitt arbete bland människor, men vill ibland ut till sommarstugan vid havet för att ladda batterierna. För att ladda batterierna riktigt ordentligt blir det en tur med motorcykeln.

TEXT: JOHANNA HAVERI
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS
FOTO: SAMI PULKKINEN

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN