Vienninedistämisen uranuurtaja Viexpo on virkeä viisikymppinen

Viexpon vienninedistämistiimillä on erinomaiset verkostot, sopivasti erityyppistä osaamista ja kokemusta yli 100 vientityövuoden edestä.

Suomalaisen elinkeinoelämän 1960-luvulla alkanut kansainvälistyminen sekä ulkomaanyhteyksien voimakas keskittyminen pääkaupunkiseudulle johtivat siihen, että pietarsaarelaisyritysten päättäjät alkoivat pohtia oman vienninedistämisen aloittamista. Seudulla koettiin, että liian monet pk-yritysten vienninedistämiseen liittyvät päätökset tehtiin Helsingissä.

Suomen ensimmäinen alueellinen vienninedistämisorganisaatio Osuuskunta Viexpo perustettiin Pietarsaaressa tammikuussa 1970. Jo samana kesänä Strengbergin tupakkatehtaalle Pietarsaareen avattiin pysyvä näyttelyhalli palvelemaan seudun teollisuuden vientiä. Yhteydenpito Suomen suurlähetystöjen kaupallisiin sihteereihin, kontaktimatkat eri maihin sekä messuosastot ulkomaisilla messuilla olivat Viexpon alkuvuosien työmuotoja.

Avuntarve on muuttunut

Vuosi vuodelta Viexpon toimintakenttä laajeni ja mandaatti vahvistui. Nykyään kolmen pohjalaismaakunnan vienninedistäjä Viexpo toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä.

Maailma on muuttunut ja kansainvälistynyt 50 vuodessa, mutta kansainvälistyvän pk-yrityksen avun tarve ei ole vähentynyt.

– Tiedon tarve on muuttunut Viexpon varhaisista vaiheista. Ennen riitti, kun yrityksille kerättiin tietoa kohdemarkkinasta. Nykyään tietoa on saatavilla rajattomasti, mutta tiedon validointi on ongelma. Sen vuoksi Viexpon olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen on tärkeää, sanoo Kristian Schrey, Viexpon nykyinen toimitusjohtaja.

Globalisaatio on johtanut siihen, että kotimarkkinoilla toimivat yrityksetkin joutuvat seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu. Nykyään yhä useammat yritykset syntyvät suoraan kansainvälisille markkinoille, ja jo monella startup-yrityksellä ei käytännössä ole lainkaan asiakkaita kotimaassaan.

Kokemusta ja laaja verkosto

Vaikka pohjalaisyritykset ovat perinteisesti omatoimisia ja tulevat toimeen omillaan, Schrey kehottaa kuitenkin hakemaan apua kansainvälistymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se säästää yrityksen resursseja.

– Me pystymme esimerkiksi auttamaan markkinaselvitysten tai nykytila-analyysien tekemisessä, hakemaan kontakteja kohdealueilta tai järjestämään sinne vienninedistämis- tai messumatkoja. Meidän kahdeksan henkilön vienninedistämistiimillämme on erinomaiset verkostot, sopivasti erityyppistä osaamista ja kokemusta yli 100 vientityövuoden edestä, Schrey luettelee.

Viexpo toimii kansainvälistymiskehityksessä pk-yritysten ulkoisena resurssina ja rohkaisee niitä lähtemään maailmalle.

”Jossain vaiheessa kannattaa lähteä
tutkimaan markkinoita paikan päälle,
oppia tuntemaan asiakkaita ja kilpailijoita.”

Viexpolla on yli 1 000 asiakaskontaktia vuodessa ja se vie vuosittain yli 100 asiakasyritystä ulkomaille esimerkiksi messu- tai vienninedistämismatkoille. Osittain valtion ja kuntien tuella toimiva Viexpo on voittoa tavoittelematon non profit -organisaatio, joten siellä pystytään Schreyn mukaan ajattelemaan asiakasyrityksen etua pakkomyynnin sijasta.

Pohjanmaan kautta maailmalle

Viime vuonna Viexpo perusti kansallisen NordicHub -osaamishubin. Verkostomaisesti toimiva NordicHub hyödyntää vientirannikon hyviä ja pitkiä yhteyksiä muihin Pohjoismaihin rakentaessaan pk-yrityksille vientipolkuja Pohjoismaihin ja edelleen sieltä maailmalle.

Viexpo viettää 50-vuotijuhliaan synnyinseudullaan Pietarsaaressa. Campus Allegron tiloissa järjestetään keskiviikkona 23. lokakuuta juhlaseminaari sekä illallinen.

Juhlavuonna Viexpo myös järjestää Pohjanmaan kautta maailmalle -varainkeruukampanjan. Sen tavoitteena on saada kasaan 50 000 euroa, jotka vahvistavat Viexpon mahdollisuuksia tarjota myös vastaisuudessa laadukkaita kansainvälistymispalveluja yhä kasvavalle pk-yritysjoukolle.

– Lahjoittajat tukevat Viexpon toimintaa ja samalla vahvistavat alueen pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia, Schrey kiittelee.

Keräys jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Keräyksen päätteeksi Kokkolan ja Vaasan kaupungit ovat luvanneet vastinrahallaan – enintään 25 000 euroa – tuplata Viexpon keräämän rahasumman.

TEKSTI: JOHANNA HAVERI
KUVAT: SAMI PULKKINEN

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN