Ordförande Ulf Nylund trivs med människor

Ulf Nylund

Österbottens handelskammares höstmöte valde ifjol Ulf Nylund till styrelsens ordförande för åren 2019-2021. Det var ett glädjande val för Nylund som varit aktivt engagerad i handelskammaren i knappt tio år. Handelskammarens kunniga personal och styrelse hjälper honom i den här uppgiften.

– I mitt dagliga arbete på banken jobbar jag hela tiden med företag och människor, och det samma gäller också detta förtroendeuppdrag. Jag är en social person och jag tror att de här uppgifterna till och med stöder varandra, konstaterar Nylund.

Ulf Nylund jobbar som verkställande direktör för Vasa Andelsbank och är ekonomie magister till utbildningen. Han har studerat vid Åbo Akademi i Åbo och är hemma från Nykarleby.

Nylund vill under sitt ordförandeskap arbeta för hela handelskammarområdet. Han vill också besöka så många företag som möjligt runt omkring på handelskammarområdet. Han tror att han lär sig förstå medlemskårens behov och önskemål bättre genom att besöka medlemsföretagen.

”Jag är en mycket resultatinriktad person
och jag vill åstadkomma något också inom handelskammararbetet,
något som förbättrar verksamhetsförutsättningarna
för företagen i regionen.”

Nylund kommer från en småföretagarfamilj och är van vid att jobba hårt. På grund av detta har inte det extra arbete som förtroendeuppdraget innebär stört honom. Motionsrundor är det som får honom att varva ner.

– Jag är beroende av sport, medger Nylund.

Han började motionera regelbundet som 40-åring. Nuförtiden löper, cyklar eller skidar han, antingen med vanliga skidor eller rullskidor, en timme fem till sex gånger per vecka. Tack vare idrotten upprätthåller han sin arbetsform.

– Banklivet har varit hektiskt i synnerhet under de senaste tio åren. Då jag motionerar för mig själv klarnar tankarna och många problem får sin lösning, berättar Nylund.

Under sin egen ordförandeperiod hoppas Nylund att kammarens medlemsantal hålls på en bra nivå och att kammarens tjänster, såsom kurserna, fortsätter vara lockande.

Ulf Nylund
  • Långvarig bankman som redan har varit verkställande direktör för Vasa Andelsbank i 20 år.
  • Studerat till ekonomie magister vid Åbo Akademi.
  • Umgås gärna med människor i arbetet och på sin fritid men fokuserar på sina egna tankar under motionsrundorna.

TEXT & FOTO: JOHANNA HAVERI
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS