Återflyttaren tog över tyglarna för turismutvecklingen

Teea Pietilä

Teea Pietilä, som föddes i Karleby och växte upp i Ruotsalo i Kelviå, återvände i sommar till sina hemtrakter. Efter att ha bott utomlands i tjugo år är hon nu verkställande direktör för Karleby Turism Ab.

Det som lockade Pietilä att återvända till Karleby var livskvaliteten och möjligheten att dra nytta av det som hon lärt sig ute i världen för att utveckla turismen på sin hemort. Tack vare korta avstånd och obefintliga bilköer blir det mera tid i livet för att njuta av naturen och havet i regionen.

– I mitt nya jobb fascineras jag i synnerhet av de mångsidiga arbetsuppgifterna som ger möjligheter att utveckla turismnäringen. Samtidigt kan jag bidra till att göra Karleby mera känd både nationellt och internationellt, säger Pietilä.

Efter studentexamen studerade Pietilä ekonomi vid Umeå universitet och arbetade sedan med olika uppgifter inom ekonomiförvaltning och allmän förvaltning samt inom turism bland annat i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Norge.

Pietilä tror att hennes breda erfarenhet av företagsadministration och turism samt hennes entusiasm inför arbetsuppgiften var till hennes fördel då man valde ny verkställande direktör för Karleby Turism. I egenskap av återflyttare kan hon också bidra med nya synpunkter gällande regionen.

– Det kunnande som jag lärt mig av jobben i stora koncerner kan också tillämpas i den här uppgiften.

”Eftersom jag har bott länge utomlands
kan jag också se på vår stad från turistens synvinkel,
och det tror jag är till nytta
vid paketeringen och marknadsföringen av turismprodukter.”

En av Pietiläs och Karleby Turisms uppgifter inom den nära framtiden är till exempel att uppdatera webbplatsen och webbshopen så att de motsvarar behoven som ständigt ändras i den digitala och mobila världen. Även kontakten och samarbetet mellan producenterna av turismprodukter finns på listan över uppgifter som ska göras. Pietilä anser att handelskammaren utgör en viktig kanal för att skapa kontakter och nätverk.

TEEA PIETILÄ
  • Verkställande direktör för Karleby Turism från och med 8.7.2019
  • Bachelor of Science in Business Administration and Economics (Umeå Universitet).
  • Bor i sin födelsestad Karleby tillsammans med sambon Martin Hansen
  • Under de senaste åren har hon producerat tjänster på olika semesterorter med TUI Destination som arbetsgivare. Före det jobbade hon på Huhtamäki-koncernen med ledande uppgifter inom och ekonomiförvaltning och allmän förvaltning i Sverige och Norge samt med ekonomiförvaltning för EF Språkresor i Nederländerna och Schweiz.

TEXT: JOHANNA HAVERI
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS
FOTO: KARLEBY TURISM

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN