Erfaren expert inom ledarskap hjälper Elos kunder att utvecklas

Katja Ekman

Katja Ekman, som har forskat i ledarskap och jobbat som konsult inom området, började som utvecklingschef för arbetshälsoledning på Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo i april. Hon hjälper företagskunder att utveckla sitt ledarskap och på så sätt få till stånd bättre arbetsplatser och effektivare företag.

– Ett bra ledarskap och utvecklade processer inom personalledning leder till en motiverad och arbetsför personal, tror Ekman.

Ekmans arbetsfält utgörs i huvudsak av Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten men hon deltar också vid behov på andra orter i Finland i företagens projekt inom arbetshälsoledning.

Katja Ekman har avlagt ekonomie magisterexamen vid Vasa universitet. Hon har också arbetat som projektforskare vid universitetets enhet för ledarskap. Vid sidan av arbetet håller hon på att skriva sin doktorsavhandling om att leda förändringsprocesser inom organisationer. Den senaste förändringsprocessen genomförde hon i det egna familjeföretaget innan hon flyttade över till Elo.

Utvecklandet av en strategisk personalledning ur affärsverksamhetens synvinkel ligger Ekman nära om hjärtat. Hon har konsulterat och utbildat företag i ämnet både via universitetet och den egna konsultbyrån.

– Utvecklandet av en strategisk personalledning har en direkt inverkan på företagets och personalens arbetsförmåga, säger Ekman.

Ekman tror att valet av henne berodde på hennes kunskaper och erfarenheter samt förmåga att komma överens med människor. Hon lockades för sin egen del av den mångsidiga uppgiften – nu får hon jobba med flera företag med just det arbete som hon gillar.

”Jag väntar med spänning
på att se resultaten av mitt arbete.
Det är bra när ledarskapet i företagen utvecklas
och det också börjar märkas
i resultatet och människornas välbefinnande.”

Ekman vet att utmaningen med att utveckla företagen ofta är resursbrist, viljan finns nog.

– Jag är nu företagens tilläggsresurs för utvecklingen av processerna gällande arbetsförmåga och ledarskap, konstaterar Ekman.

KATJA EKMAN
  • Utvecklingschef för arbetshälsoledning på Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo från och med 15.4.2019.
  • Ekonomie magister, doktorsavhandling på gång.
  • En äkta Vasabo.
  • Flyttade över till Elo från familjeföretaget Ekman Systems där hon varit verkställande direktör. Har tidigare jobbat som projektforskare vid Vasa universitet och som ledarskapskonsult och -utbildare i eget företag.

TEXT: JOHANNA HAVERI
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS
FOTO: ARBETSPENSIONSBOLAGET ELO

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN