Aurora Botnia – en miljövänlig pionjär och hela Kvarkenregionens stolthet

Aurora Botnia, som började trafikera för Wasaline i augusti 2021, höjer bolagets verksamhet till en ny och framtidsinriktad nivå enligt alla mätare inom miljövänlighet. Dessutom förenar hon det unika tekniska kunnandet och de kulturella särdragen i Kvarkenregionen. Aurora Botnia ersätter M/S Wasa Express som övergick till en ny ägare för att trafikera Röda havet.

Redan i samband med att Wasaline grundades år 2013 inledde sjöfartsbolaget förhandlingar om att få Aurora Botnia i sin tjänst för trafiken mellan Vasa och Umeå. Det målmedvetna arbete som flera bolag, kommuner och andra intressentgrupper gjorde fick pusselbitarna att falla på plats, och avtalet om en ny framstegsvänlig personlighet till Kvarken undertecknades äntligen år 2019.

Miljövänlighet är en grundläggande värdering och drivkraft för verksamheten

Aurora Botnia är den miljövänligaste i sitt slag i hela världen, och valet av färja för det här uppdraget stöds av det ambitiösa klimatmål som både Wasaline och kommunerna i Kvarkenregionen har: Umeå har som mål att vara koldioxidneutralt år 2030 och Vasa eftersträvar miljöneutralitet före 2035.

Aurora Botnia representerar helt nya sätt att minimera miljökonsekvenserna och förbättrar därmed avsevärt arbetsgivarens och de omkringliggande kommunernas förmåga att minska sitt koldioxidavtryck.

– Vi har som mål att göra allt lite bättre än tidigare, och det gäller också våra åtgärder för att skydda miljön. Det är ett privilegium att vår organisation får ett fartyg vars koldioxidavtryck är mycket mindre än vad andra aktörer inom branschen har, säger kommunikationsdirektör Catarina Fant på Wasaline.

Miljövänlighet är Wasalines grundläggande värdering, och Aurora Botnia infriar det på ett unikt och övergripande sätt. I hennes hjärta pulserar W31-motorerna från Wärtsilä där den huvudsakliga källan till bränsle är flytande naturgas, LNG. Dessutom används elbatterier, särskilt när hon närmar sig sin destination, vilket ytterligare minskar utsläppen och andra olägenheter.

Vad gäller miljötänk så är Aurora Botnia en modig pionjär som inte alltid kör med full belysning. I stället undviker hon att använda onödig energi för sina grundläggande funktioner när ingen ser det. Användningen av den nyaste tekniken möjliggör bland annat behövlig belysning och luftkonditionering.

Cirkulär ekonomi är ett specialområde i Vasaregionen, och även Aurora Botnia följer dess principer. Hon har valt mycket sekundärmaterial för inredningen: till exempel restaurangernas bord och ytor har tillverkats av återvunnen plast och till hytternas mattor har man använt fiber från gamla fiskenät.

Aurora Botnias styrka är dessutom förmågan att utvidga miljövänligheten till att omfatta också bolagets intressentgrupper, såsom passagerare och frakt. Ett så litet koldioxidavtryck som möjligt är en viktig mätare för fraktföretag och deras kunder, som också väljer sina samarbetspartner utifrån miljöbelastningen i hela logistikkedjan. Även privatpersoner förhåller sig allt mer kritiskt till miljökonsekvenser och väljer i första hand alternativ med låga utsläpp.

Rötter på båda sidorna av Kvarken

Aurora Botnia är född i Finland och bakom hennes glänsande yttre skal döljer sig mycket lokalt kunnande i världsklass och gränsöverskridande samarbete.

Aurora Botnia använder sig modigt av världens nyaste teknologi för de mest varierande användningsändamålen. Samtidigt lyfter hon konkret fram de lokala aktörernas kunnande och samarbete: hennes nya generationens frekvensomriktare har tillverkats vid Danfoss fabrik i Vasa, och motortillverkaren är självklart Wärtsilä i Vasa. Dessutom har övrigt lokalt kunnande involverats i stor omfattning.

Aurora Botnias personlighet har påverkats av både det finländska från Österbotten och det svenska från Västerbotten. De kulturer som förenats med varandra har förvandlat henne till en unikt inspirerande och effektfull helhet som utstrålar förtroende, fräschhet, ljus och lugn.

Grannländernas gemensamma uppgift är att trygga naturens mångfald och renhet i Kvarkenregionen. Även i denna satsning framhävs den starka gränsöverskridande interaktionen och engagemanget för ett gemensamt mål.

Sköter sin uppgift effektivare än sin föregångare

Wasaline har förenat människorna i Kvarkenregionen sedan år 2013. Dess föregångare har haft samma syfte med sin verksamhet ända sedan 1940-talet. Som bolag är Wasaline sympatiskt och pålitligt, och dess ambition är att förbli det även i framtiden. Bolaget är redo att även i fortsättningen satsa hårt för att utveckla Kvarkentrafiken mot något större. Valet av Aurora Botnia passar synnerligen bra i den ekvationen.

Aurora Botnia är en ljus, lugn och öppen personlighet som ger lämpligt med utrymme åt medmänniskorna. Hennes trevliga personlighet har övertygat både arbetsgivarorganisationen och de som arbetar med henne.

– Tack vare stabilisatorerna är Aurora Botnia tyst och stabil, och hennes rörelser märks knappt. Hennes föregångare anlände alltid till hamnen med ett buller, och beroende på väderleksförhållandena kunde hon gunga, vibrera och skramla på ett mycket störande sätt. Vi är mycket nöjda med Aurora Botnias sätt att arbeta, berättar Catarina Fant.

Det som också gör att Aurora Botnia är den miljövänligaste båten är hennes goda prestationsförmåga. Som en båt av genomströmningstyp möjliggör hon en smidigare lastning och lossning vilket förkortar väntetiden i hamnarna. Dessutom gör hon arbetsresan på 3,5 timmar, något som för hennes föregångare tog 4,5 timmar. Detta möjliggör flera dagliga turer och bättre tidtabeller i Finland, för att inte tala om Sverige där tidtabellerna tidigare var en utmaning.

– Vi hoppas och anser det vara möjligt att Aurora Botnia i framtiden lockar till sig allt fler kunder. Vi satsar på en utmärkt kundupplevelse och vill genom vårt arbete göra något bra för vår region. Att skydda vårt unika Unesco världsarvsobjekt är vår viktiga uppgift. Tillsammans med Aurora Botnia har vi förutsättningar att lyckas, konstaterar Catarina Fant.

AURORA BOTNIA

Aurora Botnia invigdes och överlämnades till sin arbetsgivare den 25.8.2021 och hon gjorde sin jungfrutur den 28.8.2021. Till arbetsuppgifterna hör att föra människor och varor över Kvarken, att ge medmänniskorna en angenäm kundupplevelse och att ha ett nära samarbete med intressentgrupperna för att minimera belastningen på miljön. Hon efterträder M/S Wasa Express, som föddes 1981 i Helsingfors, flyttade till Kvarken 2013 och nu har övergått till att fortsätta sitt arbete i varmare klimat i Röda havet.
Aurora Botnia är världens miljövänligaste båt och en stolthet för både Wasaline och hela Kvarkenregionen.

TEXT: RIIKKA AUTIO
BILDER: WASALINE
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN