Den logistiska blicken mot väst

Ledare på handelskmmarens CB-tidnings höstnummer 2022

Trots att vår tid präglas av osäkerhet har vi regelbundet fått glädjas över investeringsnyheter från flera företag på vårt handelskammarområde. Under de senaste månaderna har till exempel Hycamite, Nordic Lights, Amada Automation Europe, Jervois Finland, Feelia, Umicore Finland och CABB bjudit på glädjenyheter. Allt från tillbyggnader och nya produktionslinjer till hela fabriker är på kommande. De för naturligtvis med sig också nya direkta och indirekta arbetstillfällen.

Den färskaste stora nyheten kom från Metsä Board i september då bolaget meddelade att de planerar bygga en kartongfabrik i Kaskö. Investeringsbeslutet kan möjligen göras 2024 och fabriken kan vara i gång tidigast 2026. Det handlar om en satsning i miljardklassen och fabriken kommer att sysselsätta 200–300 personer direkt.

Enligt de uppgifter som fåtts valdes Kaskö som etableringsort på grund av en bra industritomt, hamnen och Sydbottenbanan. Handelskammaren, Kaskö hamn, Österbottens förbund, utvecklingsbolagen, regionens riksdagsledamöter och många andra aktörer har alla arbetat för kontinuiteten och utvecklingen av både hamnen och järnvägsförbindelsen. Nu blir förbindelserna ännu viktigare.

Trots att villkoren varit klara och argumenten slipade redan tidigare har mörka moln legat tunga över TEN-T-statusen och den fortsatta järnvägsbanan. I och med att investeringsplaner i miljardklassen dyker upp förstår var och en att verksamhetsmiljön måste vara i skick.

Vi tävlar ofta om investeringar inom EU, och efter att östgränsen stängdes har Finland blivit mer av en ö i logistiskt hänseende. Finlands förändrade geopolitiska läge ställer nu alla förbindelser från västra delen av landet i ett tydligare ljus. Vårt handelskammarområde utgör en allt viktigare port till väst och ut i världen. Nu är det dags att ändra och stärka Finlands logistiska tyngdpunkt och varuflöden västerut.

Paula Erkkilä, vd, Österbottens handelskammare
Mikael Hallbäck, direktör, Österbottens handelskammare

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN