En global aktör värdesätter det lokala nätverket

Petri Kärki hann jobba mer än 20 år på ABB i många roller och i olika länder innan han i november i fjol övergick till en ny arbetsgivare, Hitachi ABB Power Grids.

För Kärki har uppbyggandet av Hitachis och ABB:s gemensamma bolag varit en välkommen möjlighet att använda sig av den kunskap som han samlat på sig genom alla de förändringsprojekt han deltagit i. Han är glad över att Vasa har fått en ny stor global aktör.

Hitachi ABB Power Grid som sysselsätter ca 500 personer i Vasa är en av regionens största arbetsgivare. Trots att företaget verkar internationellt värdesätter både Kärki och hans förman det lokala nätverket. Därför var det naturligt att acceptera ett medlemskap i Österbottens handelskammares industriutskott.

– Vi har många lokala leverantörer i Österbotten och vi tar gärna med ännu fler i vårt nätverk – kom modigt fram och erbjud oss er kompetens, uppmanar Kärki.

Under det här året har han bekantat sig allt mer med handelskammarens verksamhet och deltagit i handelskammarens HHJ-kurs. Han har kunnat konstatera att det finns synergi och samarbetsmöjligheter också med medlemsföretag inom andra branscher. Flera företag har fått ett ansikte och han har fått bekanta sig med företagens verksamhet på ett nytt sätt.

– Genom att arbeta tillsammans kan vi lyfta regionen till en ny nivå, säger Kärki.

PETRI KÄRKI
  • Medlem i Österbottens handelskammares Vasa avdelnings industriutskott sedan början av år 2020
  • Har varit Vice President på Hitachi Power Grids Automation i Finland i ett års tid. Ansvarar också för försäljningen och marknadsföringen i Nordeuropa. Bor i Vasa.
  • Utexaminerad ekonomie doktor (produktionsekonomi) och magister (datateknik) från Vasa universitet samt ingenjör från Vasa yrkeshögskola (elektronik och informationsteknologi).
  • Kopplar av med personlig utveckling, ishockey och att åka motorcykel eller snöskoter.

TEXT: JOHANNA HAVERI
FOTO: SAMI PULKKINEN
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN