Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning XII

Handelskamrarnas enkät gjordes 16.3.2021. Den besvarades av 2681 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 168 företag på enkäten (svarsprocent 16). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6, 2.9, 8.10, 1.12.2020 samt 2.2.2021.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)