En ny uppgång ligger i startgroparna

Det ekonomiska läget i företagen i Mellersta Österbotten och Österbotten började återhämta sig redan i höstas, efter att coronapandemin hade orsakat en chockartad djupdykning för ett år sedan, och läget har fortsatt att förbättras i början av året, enligt konjunkturbarometern Business Panel som Österbottens handelskammare genomförde bland sina medlemmar i mitten av mars. Det ser ut som om skräckscenarierna för ett år sedan inte förverkligas till alla delar, och speciellt industribranschen ser ut att klara sig mycket bättre än förväntat. Alla grafer pekar uppåt och ligger nu ovanför nollstrecket.

Vad gäller saldotalen för alla svarande i enkäten så är mätaren som beskriver förväntningarna på omsättningen speciellt glädjande. Grafen för omsättningen är nu den mest positiva bland alla grafer och ligger på 27. Den har också stigit kraftigast sedan mätningen i november då den låg på -17. Kurvan för stämningen har stigit näst mest fast den är den svagaste bland alla mätare och ligger nätt och jämnt på plus (3/21: 2 jfr 11/20: -28). Tätt efter omsättningen placerar sig saldotalet för rekrytering som nu ligger på 26 (jfr 11/20: -2). Orderstocken är ännu inte stor i företagen men saldotalet är ändå klart på plus nu (3/21: 6 jfr 11/20: -21).

Precis som i höstas så är den största enskilda flaskhalsen fortfarande otillräcklig efterfrågan, men läget har förbättrats med 14 procentenheter sedan i höstas och bland alla som besvarade enkäten lider nu 35 procent av otillräcklig efterfrågan. Bristen på yrkeskunnigt folk har nått upp till nästan samma nivå och begränsar verksamheten för 34 procent av företagen (jfr 11/20: 31 %). Av de som besvarade enkäten meddelar 16 procent att de inte har några flaskhalsar i verksamheten (jfr. 11/20: 12 %).

Bland branscherna märks en mycket tydlig tudelning: industrin har kommit bra i gång efter stoppet som pandemin orsakade och såväl läget som utsikterna ser ganska ljusa ut, men för de andra branscherna är läget ställvis fortfarande tufft p.g.a. pandemin.

Läs hela pressmeddelandet
Business Panel 3/21–bilder
Bekanta dig med resultaten från Business Panel med hjälp av en kort, finskspråkig video