Martin Granholms stipendium för robotikundervisningen i Jakobstad

Maria Kronqvist, lektor i informations- och kommunikationsteknik i Etelänummen koulu har beviljats årets Martin Granholms stipendium. Stipendiet uppgår till 2500 euro och beviljades av fondutskottet för Jakobstads handelskammaravdelning som förvaltar stipendiefonden.

I grundläggande utbildningens läroplan är programmering främst integrerad i matematikundervisningen. På Etelänummi skola har intresset för kurserna varit stort under de senaste åren och skolan strävar efter att öka möjligheter även för yngre elever.

Med det här stipendiet som nu beviljas utvidgas och stärks undervisningen i programmeringskunskaper och -förståelse för flera årskurser och också möjligheten att integrera programmering med robotik erbjuds. För att möjliggöra detta behövs utrustning, som stipendiet kommer att användas till. Skolan skaffar för elevernas användning 11–15 Sphero BOLT-robotbollar, vilka lämpar sig mångsidigt för undervisning i programmering och robotik. Dessutom används stipendiet för att skaffa för elevernas användning LEGO Education Spike Prime-paket, vilka mångsidigt passar in i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

Det är vetenskapligt bevisat att spel, lek och kreativitet har betydelse för att öka meningsfullheten och intresset för matematiska ämnen. Förståelse för programmering, programmeringsläsfärdighet och problemlösningsförmåga är färdigheter inför framtiden, vars betydelse ständigt ökar, säger läraren i informations- och kommunikationsteknik Maria Kronqvist.

Martin Granholms stipendiefond

Martin Granholms stipendium riktar sig till lärare från Jakobstadsnejden, främst inom matematik och naturvetenskaper, som vill förkovra sig i sitt yrke. Stipendiet kan tilldelas enskilda lärare eller en grupp, och lediganslås i början av varje höst.