Österbottningarna är fenomenala på samarbete

Angelique Irjala, medlem i Sydösterbottens regionutskott och tillika VD för Kristinestads näringslivscentral säger: – Intressebevakning och att lyssna på andras idéer, tankar och utvecklingsplaner är min viktigaste uppgift i utskottet.

Irjala är inne på sitt andra år i utskottet. På de många mötena hittar hon nya möjligheter till samarbeten som kan föra regionen framåt och positivt är att de flesta mötena sker online i dag.

– Visst behöver vi träffas i verkligheten också, men före pandemin körde man ibland bil två timmar för ett entimmes möte. Det är inte försvarbart ur miljösynpunkt.

Kristinestads näringslivscentral ansvarar för allt från företagsrådgivning via utvecklingsprojekt till turism. I sin vd-roll försöker Irjala skapa ett starkt team och få medarbetarna att växa. Den lyhördhet som krävs för detta har hon nytta av i utskottsarbetet.

Tillsammans är vi starkare

Irjala betonar vikten av samarbete och nätverk och lyfter fram den hotade sydösterbottniska järnvägen från Seinäjoki ut till hamnen i Kaskö som ett lysande exempel där flera små orter och företag gått samman för att få större tyngd bakom sina krav.

– Här har alla parter förstått dilemmat och genom handelskammaren bildat en enad front för att behålla järnvägen.

Hon framhåller banan som något mycket positivt för hela regionen trots att den ”bara” går till Kaskö.

– Vi borde inse att projekt som till synes gynnar en kommun, ofta får påtagliga kringeffekter för hela regionen, ökar livskraften och gör den mer attraktiv.

Handelskammaren och regionutskottet har lyckats samla olika aktörer, inte bara i kustkommunerna utan även inlandskommunerna, för att främja företagslivets intressen.

– I Österbotten är vi duktiga på att samarbeta! Från Karleby till Kaskö råder en positiv öppenhet och en förståelse för att om alla regioner mår bra så mår hela Österbotten också bra.

ANGELIQUE IRJALA

Ekonomiexamen från Sverige, har även studerat offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Inledde yrkeskarriären som bokförare, men övergick till att jobba med marknadsföring i Sydösterbotten. Blev sedan projektutvecklare och verksamhetsledare för Närpes hembygdsförening. För 10 år sedan blev hon marknadsföringschef på Kristinestads näringslivscentral där hon numera är VD.

Beskriver sig som en äkta sydösterbottning. Hon är född i Kaskö, har jobbat i Närpes och bor nu sedan nästan 30 år i Kristinestad med sin man. Har två utflugna barn i Helsingfors och Sverige.

Hon motionerar aktivt och håller i gång nästan varje dag. Gillar att läsa och har upptäckt ljudböcker som gör det möjligt att syssla med annat samtidigt.

Sydösterbottens regionutskott

Utskottets uppgift är att samla de tongivande företagen och organisationerna i den sydösterbottniska regionen för att främja ett ömsesidigt nätverkande och påverkande över landskaps-, språk och branschgränser. Består av medlemmar från Österbottens handelskammare och Södra Österbottens handelskammare.

TEXT: RAINER AHLVIK