Positiva sommarjobbserfarenheter för både ungdomar och företag

Österbottens handelskammares tips till arbetsplatserna

Arbetsgivarna i de österbottniska landskapen har återigen sökt och anställt många unga sommarjobbare. Handelskammarens kampanj #anställunga hade till exempel som mest ca 6000 lediga sommarjobb hos 160 olika arbetsgivare. För att sommarjobbserfarenheten ska vara givande för både ungdomarna och arbetsgivarna lönar det sig att på förhand fundera igenom hur man ska gå till väga då sommarjobbaren inleder sitt arbete.

En utförlig inskolning är till fördel för både arbetstagaren och arbetsgivaren, och det bör reserveras tillräckligt med tid för detta. Med tanke på arbetstagarens engagemang och trivsel på jobbet är mottagandet och inskolningen mycket viktiga. En noggrann inskolning visar att arbetsgivaren värdesätter den anställda.

– I stället för enskilda arbetsuppgifter bör arbetsgivaren ge en bredare bild av organisationen så att ungdomarna förstår betydelsen av sitt arbete med tanke på helheten. Förståelsen för det egna arbetets betydelse har en direkt inverkan på motivationen, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.
– En bra inskolning hjälper naturligtvis också arbetstagaren att ta till sig arbetsuppgifterna snabbare, tillägger Baronas utbildningsdirektör Ari Lähteenmäki som är medlem i handelskammarens kompetensutskott.

Lähteenmäki vill påminna om att inskolning är viktig, speciellt med tanke på att sommarjobbet är det första steget ut i arbetslivet för många ungdomar. – Många grundläggande saker kan vara främmande för ungdomarna och därför bör man komma ihåg att gå igenom dem också.

Den nya medarbetaren kan bidra till att också företagen kan utveckla sina egna arbetsmetoder. – Genom att anställa ungdomar har företaget möjlighet att utmana sina etablerade tankesätt och verksamhetsmodeller. En anställd som har varit i huset i mindre än tre månader har ännu förmågan att se på saker med nya ögon och vara en ögonöppnare även för andra, påminner Erkkilä.

En bra arbetsgivarimage fungerar som ett varumärke för företaget även gällande framtida rekryteringar. – Det allra första steget för att utveckla sin image är att svara på varje sommarjobbsansökan. Genom att tacka för ansökan signalerar företaget att den unga värdesätts även om han eller hon inte har valts den här gången, tipsar Lähteenmäki.

Omtänksam kommunikation och positiv sommarjobbserfarenhet kan leda till att företaget känns intressant och lockande när denna sommarjobbare ska ut i arbetslivet efter studierna.

Förutom inskolningen är det viktigt att föra diskussioner med sommarjobbarna under och i slutet av arbetsförhållandet.

– Då ungdomarna ses som jämställda så ger det dem verktyg att utvecklas i arbetslivet. De behöver inte lämnas ensamma men de behöver uppmuntras till självständighet genom att ge dem ansvar, summerar Erkkilä.

Enligt handelskammarens undersökning Ungdomar och arbetslivet, som gjordes för ett år sedan och som besvarades av 17-åringar i Österbotten och Mellersta Österbotten, framkom att ungdomarna är ansvarsfulla, villiga att lära sig nya saker och arbeta hårt. De anser också att de själva är ansvariga för sin egen framgång. De här tankarna kan förstärkas ytterligare genom positiva arbetserfarenheter i ett tidigt skede.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN