Positiv inställning till regionen med styrelsearbete

Maria Höglund

Maria Höglund är verkställande direktör för telekomföretaget JNT och har varit engagerad i Österbottens handelskammares utskottsarbete några år. Nu har hon också förtroendepost i handelskammarens styrelser.

– Styrelsearbete innebär ansvar och därför kräver det en annan infallsvinkel och ett ännu aktivare tag jämfört med utskottsarbete, berättar Höglund och beskriver kammarens verksamhet som viktig inte bara för näringslivet utan också för hela regionen.

Ibland har samarbetspartner och kolleger
runtom i Finland skämtsamt undrat
om vi har en skild lagstiftning här,
eftersom allt verkar vara möjligt.

– Handelskammaren för ärenden vidare och skapar ett nätverk för regionens aktörer. Genom min egen insats kan jag bidra till att förutsättningarna för näringslivet i Österbotten är de bästa tänkbara.

Enligt Höglund råder det en ovanligt god gemenskap mellan näringslivsaktörerna i vår region som man i resten av Finland ofta både beundrar och förundras över.

– Upprätthållandet av den här positiva inställningen och skapandet av den goda gemenskapen är en sak som vi i styrelsen kan bidra till på olika sätt. Ibland har samarbetspartner och kolleger runtom i Finland skämtsamt undrat om vi har en skild lagstiftning här, eftersom allt verkar vara möjligt, säger Höglund och skrattar.

För närvarande skakas den positiva andan om av coronakrisen och för att vi ska klara oss ur den här situationen har även handelskammaren en stor roll i detta.

– Med tanke på intressebevakningen så är det viktigt att handelskammaren lyfter fram företagen i regionen och ser till att företagarna orkar. Man måste hela tiden fundera på hur man i ljuset av den rådande situationen kan föra ärenden vidare på bästa tänkbara sätt.

MARIA HÖGLUND
  • Medlem i Österbottens handelskammares styrelse från och med år 2020 och i avdelningens styrelse i Jakobstad sedan år 2019, dessutom medlem i Karleby-Jakobstad industriutskott och i Jakobstads fondutskott.
  • Trivs i Österbotten – ekonomie magisterexamen från Vasa universitet och bor i Bennäs.
  • Kopplar av på fritiden med familjen och med motion och naturupplevelser.

TEXT: ARJA HAIKOLA
FOTO: JAN SANDVIK
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN