Produktansvarsrisker – det berör väl inte oss… eller?

Vad händer om en produkt som tillverkas eller säljs av ett företag visar sig vara farlig? Du har antagligen ibland sett nyheter om olyckor eller produktåterkallelser, men bakgrunden till nyheterna, det vill säga hur situationen uppstod och vilka konsekvenserna som uppstod, förblir i praktiken ofta oklart för en utomstående. I vilket fall som helst så är detta tyvärr ofta en stor och tidskrävande insats vilket också kan visa sig vara ganska kostsamt. Det är vanligtvis ganska lätt att vara efterklok, men har du tänkt på hur man kunde förhindra problemen i förväg?

Läs artikeln om produktansvar som KPMG:s Mikko Koivula har skrivit(på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN