Handelskammarens nyhetsbrev utkommer nio gånger per år. I nyhetsbrevet får medlemmarna aktuell information gällande företagsverksamhet samt information om vad som är på gång inom handelskammaren.

Handelskammartidningen CB utkommer fyra gånger per år.
I artiklarna i CB kan man läsa om aktuella företag och intressanta företagarpersonligheter. Tidningen distribueras till 3.600 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. CB är ett utmärkt sätt att nå beslutsfattarna i regionens företag.

CB-mediekort 

Om du är intresserad av att annonsera i CB-handelskammartidningen ta kontakt med mia.brannbacka [at] chamber.fi eller 050 309 2331.

Läs den elektroniska CB-tidningen

CB-arkiv länken tar dig till e-tjänsten Issuu

Coastline är regionens visitkort och utges vartannat år. På engelska presenterar den vår regions viktiga företag, natur, kultur, historia och märkesmän- och kvinnor. Senaste numret av Coastline har publicerats i mars 2018. Sammanlagt trycks publikationen i 10 000 exemplar. Distributionen sker dels genom deltagande företag, dels genom organisationer, städer, kommuner och övriga som vill marknadsföra regionen.

Läs den elektroniska Coastline-publikationen