Aktuella förändringar i bolagsrätten

Under våren har det kommit flera förslag till lagstiftningsreformer och vissa ändringar i lagstift-ningen har redan trätt i kraft. I den här artikeln har vi sammanställt aktuella och intressanta refor-mer av lagstiftningen. rtikeln behandlar även förfarandet för att återkalla ett företagsnamn i Patent- och registerstyrelsen.

Läs artikeln om lagförändringar som EY:s sakkunniga har skrivit

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN