Paula Erkkilä är Österbottens handelskammares nya vd

Österbottens handelskammares styrelse har utsett fil.dr Paula Erkkilä till ny verkställande direktör för handelskammaren. Erkkilä har jobbat på handelskammaren som direktör sedan år 2016 och ansvarat för intressebevakningen i Karleby- och Jakobstadsregionerna. Hon inleder sitt jobb som verkställande direktör den 1 oktober 2021.

– Då vi sökte en verkställande direktör till handelskammaren bestämde vi i styrelsen att personen ska ha omfattande kännedom om näringslivet och regionerna Österbotten och Mellersta Österbotten, gedigen och resultatrik erfarenhet av ledarskap samt förmåga att påverka och skapa kontakter, säger Österbottens handelskammares ordförande Ulf Nylund. – Paula uppfyller alla våra kriterier och då hon dessutom sållades ut som den bästa kandidaten i en lång rekryteringsprocess som var uppbyggd i flera olika faser, så var beslutet klart, berättar Nylund. – Det som vi i styrelsen är speciellt glada över är att handelskammaren nu får sin första kvinnliga vd i och med valet av Paula.

– Vi ville hitta den bästa möjliga ledaren för handelskammaren och därför valde vi att ha en öppen rekryteringsprocess, berättar handelskammarens vice ordförande Janne Ylinen. – Vi ville starta från rent bord och som rekryteringspartner valde vi därför Momentous-Cresco i Helsingfors som specialiserat sig på rekrytering av ledare och styrelsemedlemmar. – Bland 26 sökande sållade vi tillsammans med Momentous ut de två bästa som sedan genomgick Momentous omfattande tester.

– Det slutliga beslutet fattades av handelskammarens styrelse, tillägger andra vice ordförande Stefan Sjöberg. – Efter en ingående rekryteringsprocess kunde vi konstatera att vd:n fanns på nära håll. Paula har gjort ett bra jobb för handelskammaren och regionens företag redan i flera år och kan nu fortsätta sitt arbete i en mer omfattande roll, fortsätter Sjöberg.

– Jag är väldigt glad över valet. Österbottens handelskammare har en viktig roll på hela området och ett starkt varumärke. Dessa vill jag ytterligare förstärka tillsammans med vår kunniga personal och våra fantastiska medlemmar, säger Paula Erkkilä. – Handelskammaren är till för sina medlemmar och vår uppgift är att stärka regionens livskraft och konkurrenskraft genom att främja investeringar, förbättra tillgängligheten och trygga tillgången till kunnig arbetskraft. Jag anser att det är viktigt med samarbete och att blåsa på samma kol samtidigt som vi beaktar och accepterar regionernas särdrag.

– Under mina fem år på handelskammaren har jag lärt känna näringslivet i Mellersta Österbotten och i Jakobstadsregionen riktigt bra, kommenterar Erkkilä. – Innan jag blir vd och den första tiden som vd kommer jag att ägna speciellt mycket tid åt handelskammarområdet i söder och vara mycket närvarande i Vasa. Jag vill skapa ett förtroendefullt och gott samarbete både med våra medlemmar och vårt nätverk av intressegrupper i hela området och väljer själv att ta en aktiv och lättillgänglig roll.

– I en nära framtid kommer vi också att rekrytera en direktör vars arbetsplats blir på kontoret i Vasa. På det här sättet vill vi satsa på en stark intressebevakning i hela handelskammarområdet, sammanfattar Nylund.