Coastline 2020-2021

Coastline 2020-2021 har publicerats i april 2020.

Coastline är en högklassig publikation som har befäst sin ställning som marknadsföringskanal för regionens företagsliv och den används i både internationell och nationell marknadsföring för att göra regionen mera känd.

Förutom den tryckta tidningen utkommer Coastline också som webbtidning och den finns på den egna adressen coastline.fi. Det är lätt och behändigt att dela artiklar ur tidningen i exempelvis företagets kanaler för sociala medier eller övriga elektroniska material.

Varje företag presenteras i en snygg, engelskspråkig artikel som proffs har gjort. Förutom företagsartiklarna finns det ett mångsidigt läspaket om företagslivet i Österbotten och Mellersta Österbotten, intressanta personer och aktuella fenomen.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN