Dra nytta av det nya kombinerade avdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Det kombinerade avdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet som trädde i kraft i början av 2023 är ett nytt allmänt skattestöd riktat till företag. Syftet med avdraget är att uppmuntra skattepliktiga företag och jordbruk att utöka forsknings- och utvecklingsverksamheten. Målet är en del av ett mer övergripande mål att öka andelen av Finlands bruttonationalprodukt för forskning, utveckling och innovationsverksamhet till fyra procent till 2030.

Läs spesialartikeln av Jussi Pellikka, EY’s Skatteexpert