Kansainvälisen tavarakaupan arvonlisäverosäännöksen tulkinta kiristyi – varmista vähennysoikeutesi

Kahdessa eri EU-maassa sijaitsevien yritysten välisen rajat ylittävän tavarakaupan arvonlisäverotuksessa lähtökohtana on tilanne, jossa ostajana toimiva arvonlisäverovelvollinen yhtiö suorittaa EU-hankinnan arvonlisäveron siinä jäsenvaltiossa, johon tavaroiden kuljetus on päättynyt. Tällöin esimerkiksi tavaran arvonlisäverotettava EU-hankinta katsotaan tapahtuvan Suomessa, jos tavaran kuljetus päättyy täällä (AVL 63 f §).

Lue KPMG:n arvonlisäveroasiantuntija Sari Hakapään kirjoittama artikkeli