#anställunga underlättar jakten på både sommarjobb och sommarjobbare

Bristen på kunnig arbetskraft är ett stort bekymmer för många företag i regionen. I en enkät som handelskamrarna genomförde i september uppgav 64 procent av de svarande i Österbotten och Mellersta Österbotten att bristen på arbetskraft utgör ett hinder för tillväxt och affärsutveckling. Alltså inte ens den försämrade konjunkturen har medfört någon betydande lättnad i situationen. Arbetskraftsbristen i kombination med investeringsnyheter från de senaste åren visar tydligt att alla möjliga medel måste användas för att dra nytta av hela arbetskraftspotentialen och locka hit nya studerande och arbetstagare.

Ett sätt att tackla den framtida kompetensbristen är att hålla fast vid ungdomarna i regionen. Ungdomarna måste knytas an till regionens företag så tidigt som möjligt – redan under skoltiden vad gäller regionens egna ungdomar och under studietiden vad gäller de som kommer hit för att studera. Österbottens handelskammare startar nu för sjunde gången kampanjen #anställunga och utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda sommarjobb.  

– Enligt vad vi hört från fältet finns det mycket sommarjobb i år och #anställunga-kampanjen utgör ett behändigt sätt att informera om dem, säger Österbottens handelskammares marknadsföringskoordinator Emilia Näreaho som ansvarar för kampanjen. – Vi utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att delta i kampanjen genom att meddela oss sina sommarjobb. Vi för informationen vidare till ungdomarna.

Med tanke på framtida rekryteringar så stärker företaget sitt varumärke och bygger upp sin arbetsgivarimage genom att erbjuda ungdomar jobb. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur lockande företaget upplevs sen då dagens studerande och skolelever ska ut i arbetslivet. Förutom företagen gynnar sommarjobb också ungdomarna genom att erbjuda dem arbetserfarenhet och egna pengar, men det gynnar också hela regionen genom att bygga framtidens livskraft.

Sommarjobben har stor betydelse då ungdomarna bildar sig en uppfattning om arbetslivet och olika yrken. Uppfattningen om till exempel möjligheterna som industrin erbjuder samt arbetets karaktär och lön motsvarar sällan verkligheten. Tack vare sommarjobben får ungdomarna en mer realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.

– Det är viktigt att arbetsgivare öppnar sina dörrar och visar ungdomarna vilka möjligheter som finns bland företagen här i regionen. När ungdomarna funderar på sin framtid vill vi att de kommer ihåg vad som erbjuds här. För arbetsgivarnas del gynnas de av att sommarjobbarna för med sig entusiasm och att de utmanar inarbetade tankegångar, uppmuntrar handelskammarens utbildnings- och kontaktchef Maijastiina Jokitalo.

Kampanjen genomförs också på engelska med målsättningen att förbättra internationella studerandes arbetsmöjligheter. Det finns omkring 1500 internationella studerande i regionen, varav majoriteten gärna skulle stanna efter examen, men väljer att flytta bort då de inte hittar jobb.

– För att kunna säkerställa oss om att vi i framtiden har kompetent arbetskraft i regionen så krävs det att vi nu aktiverar oss och ger de internationella studerandena en chans att komma in i arbetslivet, eftersom de utgör en väldigt viktig resurs. Vi har inte råd att släppa ifrån oss utbildade ungdomar, säger Paula Erkkilä, vd för handelskammaren.

För närvarande finns det redan nästan 5000 sommarjobb av mer än 70 arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog cirka 200 arbetsgivare i kampanjen och de erbjöd sammanlagt 6 000 sommarjobb.

Kampanjen #anställunga i praktiken:

#anställunga är en utmaningskampanj där företagen antar en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets lediga sommarjobb på kammarens kampanjsida. Företaget kan också informera om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt studerande på andra stadiets yrkesutbildningar och högskolor.