Acceleration, kollision och fritt fall

Paula Erkkilä

Det nya årtiondet inleddes i full fart och med gasen i botten. Många företag meddelade att de jobbade för fullt. Sen kom betongväggen emot och det gavs ingen reaktionstid överhuvudtaget. Ett litet virus som fick sin början på ett kinesiskt torg stoppade hela världen. Konsekvenserna av detta i vår egen vardag har varit större än någon enskild kris sedan andra världskriget.

Sen kom betongväggen emot
och det gavs ingen reaktionstid överhuvudtaget.

Nu har vi befunnit oss i ett tillstånd av fritt fall och ingen vet med säkerhet när marken under våra fötter börjar skymta igen. I handelskammarens färska Business Panel i april tecknas en dyster bild av företagens situation. Alla indikatorerna har sjunkit ordentligt under nollstrecket. Saldotalen som beskriver omsättningen, rekryteringen och den allmänna stämningen har aldrig under hela konjunkturbarometerns historia varit så låga som nu.

Under mänsklighetens historia har man otaliga gånger kämpat mot svåra smittosamma sjukdomar. I västvärlden har lärdomarna till stor del suddats ut tack vare den medicinska utvecklingen och därför har den här pandemin skakat om människornas trygghetskänsla och tärt på förtroendet. Det här återspeglar sig både på näringslivet och hushållens konsumtion. Med tanke på den ekonomiska återhämtningen så är det av största vikt att återställa förtroendet så snabbt som möjligt. Varje vecka av isolering kostar Finland 1,2 miljarder euro i förlorad ekonomisk tillväxt.

Mitt i allt detta måste man komma ihåg att det även sker positiva saker hela tiden. Wärtsiläs investering på 213 miljoner euro, Smart Technology Hub, reser sig som bäst i Vasa. Fineweld i Karleby ingick sitt största avtal genom tiderna gällande Northwolts batterifabrik i Sverige. KWH-koncernen investerar i år 100 miljoner euro i produktionen och i utvecklingen av produktionen. Alla dessa investeringar ger jobb åt tiotals företag i vår region.

Handelskammaren har under våren erbjudit information och rådgivning åt företag. Vi har ordnat flera webbinarier om till exempel finansieringsmöjligheter. Vi har också erbjudit kostnadsfri hjälp om hur man ansöker om företagsstöd från Business Finland. Vi har tacksamt tagit emot information och önskemål från våra medlemsföretag och de uppgifterna har skickats vidare till beslutsfattarna. Låt oss fortsättningsvis samverka och hålla kontakten både i med- och motvind!

Paula Erkkilä
direktör
Österbottens handelskammare

ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN