Hänt i kammaren – Attraktionskraft och investeringar

Photo: EnergyWeek, Jukka Vähälummukka

Exportens andel av industriproduktionen samt de kommande investeringarna på handelskammarområdet är i en klass för sig. Om de planer som vi nu känner till förverkligas så kommer 17 miljarder euro att investeras i handelskammarområdet fram till slutet av decenniet. Investeringarna kommer att spridas brett över hela handelskammarens område, från Kristinestad till Karleby. Investeringarna skapar nya möjligheter för nordiskt samarbete. De påskyndar innovationer, ekonomisk tillväxt och uppkomsten av arbetstillfällen samtidigt som kraven på transport av människor, varor och råvaror ökar.

Handelskammaren deltar i områdets imagearbete genom att aktivt kommunicera om det mångsidiga, framgångsrika och internationella näringslivet och företagsekosystemet. Målet är att handelskammarområdet ska vara känt både nationellt och internationellt samt locka kunnig arbetskraft och nya investeringar.

Den engelskspråkiga tidskriften Coastline som berättar om affärslivet, människor och olika fenomen på den österbottniska exportkusten publicerades i mars. Temat för det färska numret av Coastline är affärslivet hetaste ämne just nu, nämligen hållbarhet och företagsansvar. Coastline är en unik regionmarknadsföringsprodukt i Finland i och med att den finansieras av företag och organisationer själva. Coastline har etablerat sig som en showcase och visitkort för regionens kompetens och aktivitet. Inom samma omslag finns framgångshistorier från näringslivet och expertkunskap inom olika branscher. Publikationens huvudsakliga målgrupp är internationella affärskontakter och influenser.

Enligt traditionen organiserade kammaren tillsammans med sina partners Energi- & klimatseminariet som inleder Vaasa EnergyWeek. Seminariet samlade 300 deltagare. Även hela EnergyWeek var en framgång och de olika evenemangen drog rekordmånga besökare, totalt över 7000.

I samband med handelskammarens vårmöte ordnades Näringslivsforum, och denna gång fokuserade det sig på de investeringar som kommer att göras i regionen, den tillväxt som följer med dem, kommunernas roll som möjliggörare för tillväxten samt vilka åtgärdersom krävs för att säkerställa tillväxt och förverkligande av investeringarna.

Handelskammaren har regelbundet under de senaste 20 åren, sedan våren 2003, undersökt medlemsföretagens konjunkturläge med Business Panel-enkäten. Business Panel genomfördes igen på våren och resultaten offentliggjordes i ett för alla medlemmar och medier öppet webbevenemang i maj.

Vårt påverkansarbete bygger på förståelsen för vårt näringslivs kollektiva syn. För att uppnå detta genomförs många undersökningar och utredningar. Vi använder den information ni tillhandahåller som grund för vårt påverkansarbete, vilket betyder att omfattande svar från näringslivet är viktigt. Ett varmt tack för att ni tar er tid och delar era åsikter, vilket på sitt sätt gör det möjligt för vår näringslivs röst att höras starkt. 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN