Hänt i kammaren – Kunnig arbetskraft

Handelskammaren arbetar för att regionen har tillgång till kunnig arbetskraft som uppfyller företagens behov och att utbildning och forskning proaktivt tillgodoser behoven hos regionens näringsliv. Handelskammaren har ett nära samarbete med läroinrättningarna i regionen. Handelskammaren vill bidra till att företagen kan använda sig av internationell arbetskraft och till att göra hela regionen till en modellregion för internationell arbetskraft år 2025.

Under första halvan av året har internationella experters betydelse för området varit i fokus bland annat i Yles Slaget efter tolv, i en bloggpost för Vasa universitet och i kolumn i Vaasa Insider. Om tillgången på arbetskraft har bland annat handelskammaren intervjuats i januari på MTV och i februari på SVT. Vid årskiftet respektive juni lämnades positiva utlåtanden till Undervisnings- och kulturministeriet angående ordnandet av engelskspråkiga grundexamen inom processteknik för både Vamia och Kpedu.

En konkret förbättring uppnåddes när Österbottens och Södra Österbottens handelskamrar utarbetade en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd för att främja tillgången på kompetent arbetskraft. Den regionala riktlinjen omfattar nästan 50 yrkesbenämningar och är giltig till november 2023.

Under början av 2023 har förutom tillgången på internationell arbetskraft särskilt välmående på arbetsplatsen, arbetsgivarimage och kvarhållning av personalen varit på handelskammarens agenda. I januari arrangerades ettBusinessBoost-evenemang i Karleby tillsammans med Vasa universitet ExecutiveEducationom välmående och ork på arbetsplatsen ochi arbetslivet. Välmående och ork i arbetslivet var också temat för en kolumn i Österbottens Tidning och Vasabladet. I april arrangerades en handelskammarmorgon om employer branding i Karleby tillsammans med Wikström Media och i maj arrangerades en handelskammarmorgon i Vasa om belöning som medel för att engagera personalen tillsammans med Mandatum. Dessutom ordnades ett seminarium med fokus på välmående i arbetslivet tillsammans med Vasa universitet.  

#anställunga-kampanjen ordnades redan för sjätte gången våren 2023. Under våren fanns information om cirka 5300 sommarjobb hos 125 olika företag på kampanjens webbplats.

Förra hösten hölls OPO-forumen för första gången och de fick utmärkt feedback. Forumen fick en fortsättning i Vasa då en stor grupp studiehandledare från olika skolor i området samlades för att höra företagspresentationer och synpunkter på vilken typ av arbetskraft som kommer att behövas i framtiden.

I april belönade handelskammarens digitaliseringsutskott Visma Enterprises utvecklingsprojekt för Wilma-programmet som Årets digiprojekt. Projektet genomfördes av studenter vid Vasa universitets användarupplevelsekurs i samarbete med gymnasiet i Laihela.

Närpesbaserade växthusföretaget Bigro belönades som Årets jämställdhetsföretag och en hedersomnämnande tilldelades advokatbyrån DKCO. Handelskammaren var med och organiserade tävlingen där huvudansvaret låg hos Österbottens förbund.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN