Kari Joki-Hollanti får förtjänsttecknet i järn

Digitalisaatovaliokunnan puheenjohtaja Hannu Ojajärvi ja kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä ojensivat rautaisen ansiomerkin Lemonsoftin toimitusjohtaja Kari Joki-Hollannille (vas.).

Centralhandelskammaren har på begäran av Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott beviljat förtjänsttecknet i järn åt Kari Joki-Hollanti, Lemonsofts grundare och vd, för förtjänstfullt arbete som företagare inom ICT-branschen.

Kari Joki-Hollanti är en företagare som grundat och varit delaktig i många olika ICT-företag. Nu senast har han lett Lemonsoft, som börsnoterades i november, till framgång.

– Kari Joki-Hollantis företagsverksamhet har haft en stor inverkan på andra företags konkurrenskraft. Hans företag har tillhandahållit produkter och tjänster som har underlättat och främjat kundföretagens affärsverksamhet och på så sätt avsevärt förbättrat deras konkurrenskraft, anger digitaliseringsutskottets ordförande Hannu Ojajärvi från ABB som motivering till ansökan om förtjänsttecknet.

– Förutom att Joki-Hollantis företag har uppfyllt sina uppdrag framgångsrikt så är hans företag kända för personalens trivsel. Kari Joki-Hollanti har med sitt ledarskap sålunda bidragit till att hela ICT-branschen blivit attraktivare och mera känd i Österbotten, berättar Österbottens handelskammares vd Paula Erkkilä.

Förtjänsttecknet i järn överräcktes idag åt grundaren och vd:n Kari Joki-Hollanti på Lemonsoft i Vasa.

– Jag har fått arbeta med det som intresserar mig och det känns bra att det också uppskattas. Jag är mycket tagen av att få ta emot en sådan hedersbetygelse och det som gläder mig speciellt mycket är att det här förtjänsttecknet kommer på initiativ av kollegor i min egen bransch, konstaterar Kari Joki-Hollanti glatt.

Centralhandelskammarens förtjänsttecken
Centralhandelskammarens förtjänsttecken har beviljats sedan år 1929. Förtjänsttecknen kan beviljas för många års tjänstgöring hos samma arbetsgivare, en lång karriär inom näringslivet och för betydelsefulla arbetsprestationer. Det finns ingen begränsning gällande karriärens längd för förtjänsttecknet i järn, utan det beviljas för en särskilt viktig gärning till förmån för företaget. Förtjänsttecknet i järn kan endast tilldelas en gång per person.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN