Kampanjen #anställunga underlättar jakten på sommarjobb

– Handelskammaren utmanar företagen igen

Bristen på kunnig arbetskraft är ett stort bekymmer för många företag i regionen. I handelskamrarnas enkät som gjordes i höstas uppgav cirka 70 procent av de svarande i Österbotten och Mellersta Österbotten att det råder brist på kompetent arbetskraft. I många fall hindrar detta företagens tillväxt. Detta i kombination med alla positiva investeringsnyheter vi fått på sistone gör att vi verkligen får se till att ta vara på all arbetskraft vi har samtidigt som vi också måste locka till oss ny.

Ett sätt att lösa problemet med bristen på kunnig arbetskraft är att hålla fast vid ungdomarna i regionen. Ungdomarna måste knytas an till regionens företag så tidigt som möjligt – redan under skoltiden vad gäller regionens egna ungdomar och under studietiden vad gäller de som kommer hit för att studera. Österbottens handelskammare startar nu för sjätte gången kampanjen #anställunga och utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda sommarjobb åt ungdomarna.

– I sommar finns det gott om sommarjobb och #anställunga-kampanjen utgör ett behändigt sätt att informera om dem, säger Österbottens handelskammares utbildnings- och kontaktchef Maijastiina Jokitalo.

– Därför utmanar vi alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att delta i kampanjen genom att meddela oss sina sommarjobb. Vi för informationen vidare till studerandena. Vi kommer även i år att göra en TE-live sändning där jag diskuterar sommarjobb med Handelslaget KPO:s representanter och där studerande har möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Behovet av arbetskraft är stort i regionen och med tanke på framtida rekryteringar så stärker företaget sitt varumärke och bygger upp sin arbetsgivarimage genom att erbjuda ungdomar jobb. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då dagens studerande och skolelever ska ut i arbetslivet.

Sommarjobben har stor betydelse då ungdomarna bildar sig en uppfattning om arbetslivet och olika yrken. Uppfattningen om till exempel möjligheterna som industrin erbjuder samt arbetets karaktär och lön motsvarar sällan verkligheten. Tack vare sommarjobben får ungdomarna en mer realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.

– Det är viktigt att vi som arbetsgivare kan öppna våra dörrar och visa ungdomarna vilka möjligheter som finns bland företagen här i regionen. När ungdomarna funderar på sin framtid vill vi att de kommer ihåg vad som erbjuds här. För arbetsgivarnas del gynnas de av att sommarjobbarna för med sig entusiasm och att de utmanar inarbetade tankegångar, säger KPO:s personaldirektör Leif Lindberg som också är ordförande i handelskammarens kompetensutskott.

Kampanjen genomförs också på engelska med målsättningen att förbättra internationella studerandes arbetsmöjligheter. Det finns omkring 1500 internationella studerande i regionen, varav majoriteten gärna skulle stanna efter examen, men väljer att flytta bort då de inte hittar jobb.

– För att kunna säkerställa oss om att vi i framtiden har kompetent arbetskraft i regionen så krävs det att vi nu aktiverar oss och ger de internationella studerandena en chans att komma in i arbetslivet, eftersom de utgör en väldigt viktig resurs. Vi har inte råd att släppa ifrån oss utbildade ungdomar, konstaterar Jokitalo.

För närvarande finns redan flera tusen sommarjobb bland tiotals olika arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog cirka 200 arbetsgivare i kampanjen och de erbjöd sammanlagt 6 000 sommarjobb.

Kampanjen #anställunga i praktiken:
#anställunga är en utmaningskampanj där företagen antar en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets lediga sommarjobb på kammarens kampanjsida. Företaget kan också informera om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt studerande på andra stadiets yrkesutbildningar och högskolor.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN