Företagen tror att flygresandet återhämtar sig – det finns behov av flera flygförbindelser

Vaasan lentoasema.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Österbottens handelskammare gjorde i oktober en flygenkät, som skickades till cirka 600 företag i Vasaregionen. Även Vasa Företagare skickade enkäten till sina medlemsföretag. 207 företag i regionen svarade på enkäten.

VASEK och Österbottens handelskammare ville med enkäten ta reda på hur situationen ser ut för de företag som är verksamma i Vasa regionen när det gäller reserestriktioner och hur företagen uppskattar att flygresandet återhämtar sig inom en snar framtid. Flygbolagen är naturligtvis också intresserade av enkätens resultat.

88,4 procent av de företag som svarade sade att de inte längre har ett reseförbud i kraft. 9,1 procent av företagen har fortfarande ett reseförbud eller ett partiellt reseförbud vid tidpunkten för undersökningen.

Bland de företag som fortfarande har ett reseförbud eller partiellt reseförbud uppskattar de allra flesta att deras resor kommer att återhämta sig inom tre till sex månader (63,1%). 26,3 procent beräknade att arbetsresandet återhämtar sig inom en till två månader. Endast ett fåtal (10,5 %) uppskattar att resandet kommer att återhämta sig efter mer än 6 månader.

I enkäten uppskattade 69,2 procent av de företag som svarade att deras flygresor kommer att återgå till samma nivå som före coronan.

Utifrån svaren på flygenkäten är det tydligt att företagen också behöver fler flygförbindelser från Vasa. 69,1 procent önskade fler förbindelser via Helsingfors och 52,2 procent önskade fler förbindelser via Stockholm.

Peter Källberg, turismbranschens projektchef, även ansvarig för utvecklingen av flygtrafiken vid VASEK, genomförde också motsvarande flygundersökningen hösten 2020.

– Under den senaste månaden har det kommit många frågor angående flygförbindelserna från Vasa, med andra ord har vi märkt att företagsresandet kommit igång igen. Den första analysen som vi gjort från undersökningen bekräftar också detta, och det är glädjande att se att nästan 70 procent anser att behovet av att resa inom kort kommer upp till samma nivå som före pandemin. Detta är mycket värdefull information när vi nu pratar med flygbolagen, konstaterar Källberg.

Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare, betonar att smidiga flygförbindelser är ett livsvillkor för en framgångsrik exportindustri.

– God internationell tillgänglighet påverkar också företagens investeringsbeslut och därmed regionens och Finlands ekonomi. Cirka tre miljarder kommer att investeras i näringslivsprojekt i Vasa under de närmaste åren, och det kommer att finnas ett stort behov av fungerande flygförbindelser, påminner Erkkilä.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN